PRAXE

 

Kurzy pro pokročilejší, Q1/2019

Kurzy pro pokročilejší, Q1/2019

Iyengar jóga, 10 lekcí po 120 min.
Malé skupiny, vyučuje Tomáš Szépe
 
Kurzovné 3990 Kč dle ceníku školy
4490 Kč při přihlášení po 30. 12.
 
Čtvrtky 19.45, L2/mírně pokročilí,
17. ledna – 21. března 2019,
Plaská 617/4, Praha 5
→ Přihlásit se (zbývá 7 míst)
 
Úterky 20.00, L3/pokročilí,
15. ledna – 19. března 2019,
Masarykovo nádraží, Praha 1
→ Přihlásit se
 
Kurzy pro začátečníky jsou vypsané v separátní sekci (link)

Záměr a určení kurzů

Cílem kurzů L2/L3 je pomáhat studentům rozvíjet a prohlubovat osobní ásanovou praxi na příslušné úrovni pokročilosti.
 
Vítáni jsou absolventi našich předchozích kurzů a frekventanti našich mysore lekcí stejně jako všichni ostatní dlouhodobí studenti Iyengar jógy – viz požadavky níže.

Struktura kurzů

Kurzy L2 i kurzy L3 sestávají ze 40 lekcí, tedy ze čtyř čtvrtletí. Zápis probíhá zvlášť do každého čtvrtletí, přičemž osnovy lekcí jsou navrženy způsobem, který zajišťuje, že nezáleží na tom, ve kterém čtvrtletí student do kurzu prve nastoupí.
 
     1. – 10. lekce      Q4 (podzim)
    11. – 20. lekce      Q1 (zima)
    21. – 30. lekce      Q2 (jaro)
    31. – 40. lekce      Q3 (léto)

Zdravotní předpoklady

Kurzy jsou vhodné pro všechny dospělé, zdravé jedince. Nejsou určeny ženám v druhém a třetím trimestru těhotenství, osobám se zdravotními problémy (výhřezy plotének, omezená hybnost krční páteře, pokročilá artróza, psychické obtíže apod.), osobám v pooperační rehabilitaci a osobám s obezitou třetího stupně.

Požadavky na zápis do kurzů L2

1. Padangusthasana – plná pozice, úchop za palce, dopnuté nohy, boky přímo nad patami, stabilní ramena, 30 sekund výdrž
 
2. Urdhva prasarita padasana – deka pod zadkem, nohy kolmé na podlahu a dopnuté, 1 minuta výdrž
 
3. Salamba sarvangasana I – pásek v nadloktí, ramena na dekách, plné vzpřímení, ramena, pánev a chodidla ve vertikální linii, 2 minuty výdrž
 
4. Salamba sirsasana I – u stěny, lokty na šíři ramen, plné vzpřímení, 2 minuty výdrž
 
5. Tolasana v sukhasaně – dlaně na cihlách, nohy libovolně překřížené, pánev i nohy od země, 15 sekund výdrž

Požadavky na zápis do kurzů L3

1. Padahastasana – plná pozice, celé dlaně pod chodidly, dopnuté nohy, boky přímo nad patami, stabilní ramena, 30 sekund výdrž
 
2. Chaturanga dandasana I – plná pozice, tělo rovnoběžné se zemí, 15 sekund výdrž
 
3. Salamba sarvangasana I – pásek v nadloktí, ramena na dekách, plné vzpřímení, ramena, pánev a chodidla ve vertikální linii, 4 minuty výdrž
 
4. Salamba sirsasana I – plná pozice, v prostoru, lokty na šíři ramen, 3 minuty výdrž
 
5. Tolasana v sukhasaně – nohy libovolně překřížené, pánev i nohy od země, 20 sekund výdrž

Pravidla pro studenty kurzů L3

Osazenstvo kurzů L3 tvoří malá skupina výjimečných studentů, kterou kromě formální pokročilosti spojuje také dlouhodobě vysoká důslednost v rozvoji osobní praxe. Aspiranti na členství ve skupině L3 musí být skutečnými studenty jógy v tom smyslu, že svou osobní praxi milují, opatrují a tedy za všech okolností udržují. Aby nevznikaly dohady, platí následující pravidla.
 
1. Aspirant na účast v kurzu L3 musí mít dobře zvládnuté pozice ve výše uvedených variantách a výdržích.
 
2. Aspirant na účast v kurzu L3 musí mít absolvovaný kompletní kurz L2 (čtyři čtvrtletí) – a to minimálně s 80% docházkou – nebo musí mít za sebou alespoň dvanáct měsíců pravidelné, nepřerušované praxe na Iyengarských lekcích ve stylu mysore nebo musí mít za sebou alespoň tři roky pravidelné, nepřerušované praxe Iyengar jógy pod vedením jiného učitele.
 
3. Aspirant na účast v kurzu L3 musí své přihlášení konzultovat s Tomášem a musí získat jeho souhlas.
 
4. Student přijatý do kurzu L3 musí udržovat skvělou docházku. Pokud během kteréhokoliv čtvrtletí absentuje na více než pětině lekcí nebo pokud dokonce přeruší svou praxi, může v dalším studiu pokračovat pouze v některém z kurzů nižší úrovně – nebo na mysore lekcích –, a to dokud se jeho čtvrtletní docházka nevrátí alespoň na 80% úroveň. Toto pravidlo neplatí pro studenty, kteří kromě lekcí kurzu L3 praktikují pravidelně a nepřerušovaně také na Iyengarských lekcích ve stylu mysore.Adho mukha svanasana


Utthita hasta padangusthasana II


Virabhadrasana I – adjustment


Uttanasana – studie


Upavistha konasana – balanční krama


Supta virasana – studie


Urdhva dhanurasana II


Salamba sirsasana I


Urdhva dandasana


Eka pada sirsasana


Salamba sirsasana II


Pincha mayurasana


Tomáš Szépe