Master program

Master program

Iyengar jóga
Lekce pro rozvoj osobní praxe
Pondělky až pátky 06.30–08.30
Neděle 08.00–10.00
Po celý rok bez přerušení
Masarykovo nádraží, Praha 1
Vyučuje Tomáš Szépe
Dominika Charvátová
 
1800 Kč třicetidenní školné pro první zápis, následně 500–2400 Kč podle frekvence docházky (viz níže)
 
→ Přihlásit se
 

Úvod

Master program představuje hlavní platformu naší školy a zároveň nejlepší způsob, jak studovat Iyengar jógu.
 
Jeho lekce jsou zaměřeny na rozvoj osobní praxe a kultivaci sebedisciplíny. Využívají intenzivní formu výuky, ve které se znalosti předávají z učitele na studenta v přímém, dlouhodobém kontaktu.
 
Začít na ně docházet může kdokoliv. Nevyžadují žádné předchozí zkušenosti, znalosti ani zvláštní schopnosti.
 
Vyznačují se použitím individuálního vedení. Studenti na nich praktikují každý sám za sebe – na základě znalostí postupně získaných pravidelnou docházkou – a učitel se věnuje každému zvlášť, tedy opakovaně přechází od jednoho k druhému.
 
Vítáni jsou jak úplní začátečníci, tak dlouhodobí studenti Iyengar jógy (pro které může být střet s lekcemi master programu zlomovým bodem v úsilí o založení reálné osobní praxe), tak i studenti jiných škol, kteří by rádi získali Iyengarské znalosti v oblastech techniky a zarovnání.

Zdravotní předpoklady

Master program je vhodný pro zcela zdravé studenty stejně jako pro studenty se zdravotními problémy. Ty je ovšem třeba před zahájením studia konzultovat.

O strachu a mylných představách

Studenti, kteří zatím nemají zkušenost s lekcemi bez hromadného vedení, se někdy ostýchají přihlásit do master programu, protože se bojí, že se od nich rovnou čekají nějaké dovednosti či znalosti, nebo se bojí, že budou ztraceni, ponecháni sobě napospas.
 
Oba tyto strachy jsou zbytečné, založené na mylných představách o tom, jak lekce master programu reálně fungují.
 
Od nově příchozích studentů se nečeká absolutně nic a na lekcích není nikdo nikdy sám – učitel je připraven vysvětlovat a pomáhat, je to jeho úkolem a přirozenou rolí. Žádná nepříjemná situace nemá jak nastat.
 
Jako ve všem v životě, k čemu se člověk poprvé odhodlává, ~90 % strachu odpadá prvním krokem, návštěvou první lekce.

Formát lekcí

Lekce master programu nevyžadují dělení na úrovně pokročilosti. Je zcela běžné, že v sále společně cvičí úplní začátečníci, mírně pokročilí i velmi pokročilí, protože učitel pracuje s každým individuálně. To do prostoru kromě zjevné praktičnosti vnáší i fantastickou skupinovou dynamiku. Zatímco studenti samostatně praktikují, učitel mezi nimi proplouvá a podle potřeby vysvětluje, opravuje, poskytuje dopomoc, konzultuje problémy a zodpovídá případné dotazy.
 
Princip výuky je v master programu realizován prostřednictvím následujících zvyklostí –

1. Pozice se přidávají postupně
 
Aby se vytvořil stabilní základ praxe, k navyšování počtu ásan i k jejich hlubšímu výkladu dochází pomalu a v závislosti na individuální potřebě studenta. Typický začátečník se nejprve učí dýchat synchronně s pohybem. Přes několik lekcí si osvojuje pozdravy slunci, kterými každá praxe začíná, a tzv. závěrečné pozice, kterými každá praxe končí. Teprve po hrubém zvládnutí těchto fundamentálií začíná se studiem hlavních pozic. Pozvolné prodlužování cvičební sekvence podporuje nenásilné budování vytrvalosti, síly, flexibility i vhledu do osobní praxe.

2. Učitel průběžně pomáhá všem
 
Chce-li student dopomoci v náročné pozici, neví, která pozice následuje či si jejím provedením není dostatečně jistý, vyčká na příchod učitele. Tradičně se posadí či se do pozice "nastaví napůl." Učitel to zaznamená a hned, jakmile je to možné, přijde. Mnoho pozic je náročných i pro velmi pokročilé studenty, protože každý se vždy učí něco nového, dalšího. Někdy studenti některou pozici ještě sami nezvládají, ale s dopomocí už ano.

3. Každý den je jiný
 
Každý student, který už nasbíral nějaké zkušenosti, si sám určuje, jak náročnou praxi si v daný den udělá. Možná vynechá inverze, možná ubere na výdrži v pozici, kterou vnímá jako obzvlášť vyčerpávající, nebo naopak ji zopakuje několikrát navíc, protože se zrovna cítí skvěle. Někdy zcela vypustí běžnou praxi a raději se uchýlí k použití některé z restorativních sekvencí. Nakolik vycházejí ze skutečné sebereflexe, všechny takové úpravy jsou žádoucí a prospěšné.

4. Lekce probíhá ve svěžím rytmu
 
Každý student vnímá a respektuje, že na lekci není sám, že i jiní studenti potřebují vedení a dopomoc. Učitel s kýmkoliv rád zůstane a pomůže či poradí, avšak v určitý moment musí odejít a věnovat se zase někomu jinému, kdo už případně čeká. Pokud student potřebuje zodpovědět více dotazů najednou nebo pokud chce učiteli položit komplexnější otázku, měl by s tím vyčkat až po lekci, aby nenarušoval její tempo a rytmus praxe ostatních.

5. Udržuje se plné soustředění
 
Praxe ásany je z velké části o koncentraci. Student se na lekci snaží vyhnout jakýmkoliv rušivým vlivům. Nechce si neustále upravovat vlasy, rovnat podložku, konzultovat literaturu, sáhodlouze přenastavovat pomůcky, konverzovat se sousedem či těkat zrakem po sálu, jak cvičí ostatní, a to hlavně z toho důvodu, že toto všechno představuje vnější svět, a předmětem praxe je soustředění na svět vnitřní.

6. Udržuje se čistota
 
Učitel se pro lekce snaží vytvářet příjemné prostředí, ve kterém se studentům dobře praktikuje. Kvalitně vyvětraná místnost a čistý vzduch jsou pro praxi nutným předpokladem. Student má zase povinnost praktikovat s čistým tělem, ideálně se před praxí osprchovat. Neměl by používat agresivní parfémy, aby nerušil ostatní. Oblečení volí nejlépe z přírodních materiálů a po lekci pere. Pouhé vyvětrání před dalším použitím nestačí. Na sál nenosí žádné věci – kabelky, batohy, knihy, láhve, extra oblečení a už vůbec ne mobilní telefony.

Školné

Školné se hradí za každých započatých 30 dnů docházky.
 
Protože předmětem master programu je výuka Iyengar jógy na vrcholové úrovni, studenti jsou vedeni k ideálu každodenní praxe.
 
Ta ovšem vyžaduje sebedisciplínu, které může být těžké zprvu přivyknout. Členy proto motivujeme také inverzní progresí výše školného v závislosti na frekvenci docházky.
 
Školné pro nového studenta na prvních 30 dnů činí 1800 Kč a následně se mu vždy pro každých dalších 30 dnů určuje individuálně tím nižší, čím více lekcí absolvoval v období právě uplynulém, a to podle následujícího klíče –
 
   
Uplynulé období –
Násl. období –

   
docházka
30denní školné

 
   
25–27 lekcí
500 Kč

   
21–24 lekcí
1000 Kč

   
17–20 lekcí
1400 Kč

   
13–16 lekcí
1800 Kč

   
Méně než 13 lekcí
2400 Kč

 
   
První zápis
1800 Kč

   
Zápis po přerušení
2800 Kč

 
Tedy např. pokud v právě uplynulém třicetidenním období student dorazil na 17 až 20 lekcí, školné pro následující období je mu stanoveno na 1400 Kč. Pokud dorazil na 13 až 16 lekcí, školné pro následující období je mu stanoveno na 1800 Kč, atd.
 
První třicetidenní školné pro studenta, který se do master programu vrací po přerušení docházky, činí 2800 Kč, a následně se mu vždy pro každých dalších 30 dnů určuje podle frekvence docházky v období právě uplynulém – jako všem ostatním.
 
Absence v lekcích se počítají bez ohledu na důvod.
 
Velmi pokročilým studentům, kteří mají vybudovanou stabilní praxi a kteří už nemohou nebo nechtějí být regulérními členy, je po domluvě poskytována možnost docházet do master programu příležitostně za jednorázový poplatek ve výši 400 Kč/lekce.

Odpovědi na časté dotazy

1. Kolik stojí docházka?
 
Školné pro nového studenta na prvních 30 dnů činí 1800 Kč a následně se mu vždy pro každých dalších 30 dnů určuje individuálně tím nižší, čím více lekcí absolvoval v období právě uplynulém. Pro podrobné informace viz sekci "školné" výše na této stránce.

2. Co docházkou získám?
 
Praxí Iyengar jógy v master programu získáte především schopnost krásně a sebevědomě provádět všechny klasické hathajógové ásany – pro přehled viz základní sekvenci L3 (link). Také získáte silné, pružné tělo, schopnost cvičit samostatně a ještě několik dalších konkrétních prospěchů, o kterých si můžete podrobně přečíst v samostatném článku "Co lze získat praxí Iyengar jógy" (link).

3. Jak rychle všechny tyhle krásné pozice zvládnu?
 
Podle toho, jak jste staří, v jakém stavu máte tělo a kolik dní v týdnu budete cvičit, zvládnete všechny pozice ze sekvence odkazované v odpovědi na předchozí otázku v plném provedení nejdříve za rok, nejpozději za pět let.

4. Jak moc je jisté, že všechny tyhle krásné pozice skutečně zvládnu?
 
Naprosto jisté. Bez ohledu na to, co si myslíte o svém těle, získat ohromnou flexibilitu a sílu můžete jako kdokoliv jiný. Záleží jen na tom, jestli máte dost pevnou vůli pravidelně, dlouhodobě a nepřerušovaně cvičit.

5. Kdy a kde probíhají lekce?
 
Lekce master programu probíhají každé ráno v týdnu kromě sobotního, bez výpadků po celý rok, v pondělí až pátek od 06.30 do 08.30, v neděli od 08.00 do 10.00, a to v tělocvičně na Masarykově nádraží, Praha 1 (vchod z haly u 7. koleje).

6. Přijímáte multisport kartu?
 
Multisport kartu ani nic jiného podobného nepřijímáme.

7. Mohu začít ihned?
 
Ano, kdykoliv je ve skupině volné místo – možnost přihlášení v záhlaví této stránky není vypnutá –, můžete se přihlásit a s docházkou začít okamžitě. Není třeba čekat na začátek nového měsíce ani na nic jiného. Lekce master programu probíhají po celý rok a nepodléhají žádným cyklům.

8. Musím se někde zapsat?
 
Ano. Před příchodem na svou první lekci master programu se musíte přihlásit a zaplatit třicetidenní školné ve výši 1800 Kč. Následujte modrý odkaz "→ Přihlásit se" v záhlaví této stránky.

9. Mohu si zaplatit jenom jednu lekci?
 
Nemůžete. V kontextu master programu, který je založen na postupném, pravidelném, dlouhodobém učení, nemá izolovaná návštěva jedné lekce žádný smysl. Nicméně, máte-li zájem o prozkoumání terénu, můžete přijít na observaci – viz následující dotaz.

10. Mohu se na lekci master programu nejprve přijít podívat?
 
Ano, můžete přijít a lekci tiše pozorovat, je to ale třeba předem domluvit (praxe@patanjali.cz).

11. Neznám žádnou sekvenci pozic. Je to problém?
 
Není. Od vašich prvních návštěv se neočekává nic jiného, než že projevíte ochotu postupně se učit, a to i v případě, že jste u nás absolvovali některý kurz nebo kurzy. (Náplní našich kurzů není výuka sekvencí, tudíž nelze čekat, že je studenti budou ovládat.)

12. Není master program jen pro pokročilé?
 
Nebojte se, není. To je jen dojem, který u Vás vyvolává představa skupinové lekce bez hromadného vedení. Master program je míněn pro všechny zájemce bez ohledu na pokročilost, věk, zdravotní stav nebo cokoliv jiného. Jediným předpokladem smysluplné účasti je reálná touha učit se a udržovat pravidelnou praxi.

13. Jak je to s úrovněmi pokročilosti? Máte v master programu zvlášť lekce pro začátečníky a zvlášť lekce pro pokročilé?
 
Nemáme. Lekce v master programu z principu nevyžadují dělení na úrovně pokročilosti. Je zcela běžné, že v sále společně cvičí úplní začátečníci, mírně pokročilí i velmi pokročilí, protože učitel pracuje s každým individuálně.

14. Chci chodit jenom na jednu lekci týdně. Stačí to?
 
Nestačí. Docházka na méně než dvě lekce v týdnu neumožňuje rozvoj. Student se neposouvá, těžko si zapamatovává specifika sekvencí i jednotlivých ásan, k materiálu z pokročilejších sylabů se nikdy nevypracuje.

15. Proč jsou lekce brzy ráno?
 
Jednak je to tradiční, jednak je praktické cvičit s dokonale vyprázdněným trávícím traktem a rutině nového dne vycházet naproti se svěžestí, kterou správná ásanová praxe přináší.

16. Mohu chodit až na 07.00? Nebo až na 07.30? Nebo už na 06.15?
 
Tělocvična otvírá v 06.00 (v neděli v 07.30), přicházet můžete kdykoliv mezi 06.00 a 06.30 (v neděli mezi 07.30 a 08.00) a se samotným cvičením začínat, jak je to pro Vás praktické. Skupina se nijak nesynchronizuje, pouze v 06.30 (v neděli v 08.00) lekci společně zahajujeme krátkým formálním rituálem. Studenti, kteří již začali cvičit, se v ten moment na chvilku zastaví.

17. Mohu odcházet už v 08.00? Nebo v 08.15? Nebo v 07.45?
 
Můžete odcházet, jak potřebujete. Pokud spěcháte, přicházejte už na 06.00 (v neděli na 07.30), abyste dobře stíhali – viz také odpověď na předchozí otázku.

18. Jsem pokročilým studentem Iyengar jógy na návštěvě v Praze. Mám vybudovanou osobní praxi a rád bych si s Vámi přišel na lekci master programu nárazově zacvičit. Je to možné?
 
Ano, samozřejmě, jen nám prosím předem napište (praxe@patanjali.cz). Rádi Vás poznáme. Lekci budete mít za 400 Kč.

19. Nemohu pravidelně cvičit, protože musím chodit do práce/vypravovat děti/venčit psa/zalívat rajčata/jezdit ze Zličína/krmit želvy/vyndávat zandavák. Co mám dělat?
 
Můžete mít výmluvy nebo výsledky. Nikoliv obojí.
 
Vyberte si.
 
(Stará hláška Arnolda Schwarzeneggera.)Dominika Charvátová & Tomáš Szépe


Lekce master programu, 2018


Lekce master programu, 2018


Lekce master programu, 2017


Lekce master programu, 2018


Lekce master programu, 2018


Lekce master programu, 2017


Lekce master programu, 2018


Lekce master programu, 2019