Master program

Master program

Iyengar jóga
Lekce pro rozvoj osobní praxe
Pondělky, středy, pátky 06.30–08.30
Po celý rok bez přerušení
Masarykovo nádraží, Praha 1
Vyučuje Tomáš Szépe
 
Školné 1790 Kč/30 dnů
O možné docházce zdarma čtěte níže
 
→ Přihlásit se (3 místa volná)
 

Úvod

Master program je určen studentům, kteří chtějí Iyengar jógu poznávat a praktikovat naplno.
 
Jeho lekce jsou zaměřeny na rozvoj osobní praxe a kultivaci sebedisciplíny. Využívají starodávnou formu učení, ve které se znalosti předávají z učitele na studenta v intenzivním, přímém, dlouhodobém kontaktu.
 
Začít na ně docházet může kdokoliv. Nevyžadují žádné předchozí zkušenosti, znalosti ani zvláštní schopnosti.
 
Vyznačují se použitím individuálního vedení. Studenti na nich praktikují každý sám za sebe – na základě znalostí postupně získaných pravidelnou docházkou – a učitel se věnuje každému zvlášť, tedy opakovaně přechází od jednoho k druhému.
 
Vítáni jsou jak úplní začátečníci, tak dlouhodobí studenti Iyengar jógy (pro které může být střet s lekcemi master programu zlomovým bodem v úsilí o založení reálné osobní praxe), tak i studenti jiných škol, kteří by rádi získali Iyengarské znalosti v oblastech techniky a zarovnání.

Zdravotní předpoklady

Master program je vhodný pro zcela zdravé studenty stejně jako pro studenty se specifickými zdravotními problémy (které je ovšem nutné před zahájením studia konzultovat).

Formát lekcí

Lekce master programu nevyžadují dělení na úrovně pokročilosti. Je zcela běžné, že v sále společně cvičí úplní začátečníci, mírně pokročilí i velmi pokročilí, protože učitel pracuje s každým individuálně. To do prostoru kromě zjevné praktičnosti vnáší i fantastickou skupinovou dynamiku. Zatímco studenti samostatně praktikují, učitel mezi nimi proplouvá a podle potřeby vysvětluje, opravuje, adjustuje (poskytuje dopomoc), konzultuje problémy a zodpovídá případné dotazy.
 
Konkrétní princip fungování master programu je realizován prostřednictvím následujících zvyklostí –

1. Pozice se přidávají postupně
 
Aby se vytvořil stabilní základ praxe, k navyšování počtu ásan i k jejich hlubšímu výkladu dochází pomalu a v závislosti na individuální potřebě studenta. Typický začátečník se nejprve učí dýchat synchronně s pohybem. Přes několik lekcí si osvojuje pozdravy slunci (Surya namaskara), kterými každá praxe začíná, a tzv. závěrečné pozice, kterými každá praxe končí. Teprve po hrubém zvládnutí těchto fundamentálií začíná s postupným studiem hlavních pozic. Pozvolné prodlužování cvičební sekvence podporuje nenásilné budování vytrvalosti, síly, flexibility a vhledu do osobní praxe.

2. Učitel průběžně pomáhá všem
 
Chce-li student dopomoci v náročné pozici, neví, která pozice následuje či si jejím provedením není dostatečně jistý, vyčká na příchod učitele. Tradičně se posadí či se do pozice "nastaví napůl." Učitel to zaznamená a hned, jakmile je to možné, přijde. Mnoho pozic je náročných i pro velmi pokročilé studenty, protože každý se vždy učí něco nového, dalšího. Někdy studenti některou pozici ještě sami nezvládají, ale s dopomocí už ano.

3. Každý den je jiný
 
Každý student, který už nasbíral nějaké zkušenosti, si sám určuje, jak náročnou praxi si v daný den udělá. Možná vynechá inverze, možná ubere na výdrži v pozici, kterou vnímá jako obzvlášť vyčerpávající, nebo naopak ji zopakuje několikrát navíc, protože se zrovna cítí skvěle. Někdy zcela vypustí běžnou praxi a raději se uchýlí k použití některé z restorativních sekvencí. Nakolik vycházejí ze skutečné sebereflexe, všechny takové úpravy jsou žádoucí a prospěšné.

4. Lekce probíhá ve svěžím rytmu
 
Každý student vnímá a respektuje, že na lekci není sám, že i jiní studenti potřebují vedení a dopomoc. Učitel s kýmkoliv rád zůstane a pomůže/poradí, avšak v určitý moment musí odejít a věnovat se zase někomu jinému, kdo už případně čeká. Pokud student potřebuje zodpovědět více dotazů najednou nebo pokud chce učiteli položit komplexnější otázku, měl by s tím vyčkat až po lekci, aby nenarušoval její tempo a rytmus praxe ostatních.

5. Udržuje se plné soustředění
 
Praxe ásany je z velké části o koncentraci. Student se na lekci snaží vyhnout jakýmkoliv rušivým vlivům. Nechce si neustále upravovat vlasy, rovnat podložku, konzultovat literaturu, sáhodlouze přenastavovat pomůcky, konverzovat se sousedem či těkat zrakem po sálu, jak cvičí ostatní, a to hlavně z toho důvodu, že toto všechno představuje vnější svět, a předmětem praxe je soustředění na svět vnitřní.

6. Udržuje se čistota
 
Učitel se pro lekce snaží vytvářet příjemné prostředí, ve kterém se studentům dobře praktikuje. Kvalitně vyvětraná místnost a čistý vzduch jsou pro praxi nutným předpokladem. Student má zase povinnost praktikovat s čistým tělem, ideálně se před praxí osprchovat. Neměl by používat agresivní parfémy, aby nerušil ostatní. Oblečení volí nejlépe z přírodních materiálů a po lekci pere. Pouhé vyvětrání před dalším použitím nestačí. Na sál nenosí žádné věci – kabelky, batohy, knihy, láhve, extra oblečení a už vůbec ne mobilní telefony.

Možnost docházky zdarma

Protože jsme odhodláni provozovat skutečnou výuku Iyengar jógy, vedeme své studenty ke schopnosti samostatné, pravidelné praxe. Ta ovšem vyžaduje sebedisciplínu, které může být těžké zprvu přivyknout. V master programu proto motivujeme zájemce také možností docházet na lekce prvních 30 dnů zdarma pod podmínkou pravidelného cvičení.
 
Jak to funguje? Zájemce se přihlásí, zaplatí třicetidenní školné ve výši 1790 Kč a bez prodlení začne docházet na všechny tři lekce (pondělky, středy a pátky, 06.30 Masaryčka). Po uplynutí 30 dnů dostane 100 % částky zpět, pokud vykáže perfektní účast – přijatelná není ani jedna absence.
 
Možnost třicetidenní docházky zdarma platí pro každého (tedy např. i pro studenty, kteří u nás v minulosti zdarma absolvovali začátečnický kurz nebo se k tomu chystají), platí ale pouze při prvním zápisu – nelze využít opakovaně.
 
Se zahájením není třeba vyčkávat žádné konkrétní datum ani start nového měsíce, docházet lze od kteréhokoliv dne (pokud např. začne student s docházkou 25. března, končí mu výzva 24. dubna). V případě zájmu se přihlašte a zaplaťte třicetidenní školné (následujte modrý odkaz "→ Přihlásit se" v záhlaví této stránky), poté doražte na nejbližší konanou lekci.

Minimální nutná docházka

Protože master program je určen nadšencům a protože místo máme jen pro 20 studentů, neprodlužujeme členství nikomu, kdo své nadšení pouze proklamuje, ale na lekcích samotných většinu času absentuje nebo svou docházku dokonce opakovaně přerušuje. Aby nevznikaly dohady, platí následující pravidlo –
 
Student master programu musí v každých 30 dnech – v každém jednom období hrazeném třicetidenním školným – absolvovat alespoň 8 lekcí, přičemž každá dvě třicetidenní období na sebe bez přerušení navazují.
 
Jinými slovy, na lekcích master programu musí každý student konzistentně praktikovat s minimálním průměrem dvou lekcí týdně. Protože 30 dnů typicky obsáhne 13 lekcí, minimální nutná návštěvnost vyjádřená zlomkem činí 61.5 %. Pro obvyklé případy týdenní nepřítomnosti (nachlazení, dovolené, pracovní cesty apod.) tedy vždy existuje bohatá přiležitost docházku dohnat.
 
Kdykoliv některý ze studentů pravidlo minimální nutné docházky poruší, měl by svou absenci plně nahradit během bezprostředně následujícího třicetidenního období. Pokud v tomto ohledu selže, musí své studium v master programu ukončit a své místo přenechat nadšenějšímu zájemci.
 
Absence v lekcích se počítají bez ohledu na důvod. Neomlouvá ani nemoc nebo zranění (dospělý člověk je za svůj zdravotní stav zodpovědný stejně jako za všechno ostatní ve svém životě). Přerušení docházky kvůli dlouhodobé cestě mimo Prahu je možné jednou za rok na nejdéle 42 dnů.

Odpovědi na časté dotazy

1. Mohu začít ihned?
 
Ano, kdykoliv je ve skupině volné místo (možnost přihlášení v záhlaví této stránky není vypnutá), můžete se přihlásit a s docházkou začít okamžitě. Není třeba čekat na začátek nového měsíce ani na nic jiného. Lekce master programu probíhají po celý rok a nepodléhají žádným cyklům.

2. Musím se někde zapsat?
 
Ano. Před příchodem na svou první lekci master programu se musíte přihlásit a zaplatit třicetidenní školné ve výši 1790 Kč. Následujte modrý odkaz "→ Přihlásit se" v záhlaví této stránky.

3. Než se zapíšu, mohu se na lekci master programu nejprve přijít podívat?
 
Ano, můžete přijít a lekci tiše pozorovat, je to ale třeba předem domluvit (praxe@patanjali.cz).

4. Neznám žádnou sekvenci pozic. Je to problém?
 
Není. Od vašich prvních návštěv se neočekává nic jiného, než že projevíte ochotu postupně se učit, a to i v případě, že jste u nás absolvovali některý kurz nebo kurzy (náplní našich kurzů není výuka sekvencí, tudíž nelze čekat, že je studenti budou ovládat).

5. Opravdu není master program jen pro pokročilé?
 
Nebojte se, není. To je jen dojem, který u Vás vyvolává představa skupinové lekce bez hromadného vedení. Master program je míněn pro všechny nadšené zájemce bez ohledu na pokročilost, věk, zdravotní stav nebo cokoliv jiného. Jediným předpokladem smysluplné účasti je reálná touha učit se a udržovat pravidelnou praxi.

6. Proč jsou lekce brzy ráno?
 
Jednak je to tradiční, jednak je praktické cvičit s dokonale vyprázdněným trávícím traktem a rutině nového dne vycházet naproti se svěžestí, kterou správná ásanová praxe přináší.

7. Mohu chodit až na 07.00? Nebo až na 07.30? Nebo už na 06.15?
 
Tělocvična otvírá v 06.00, přicházet můžete kdykoliv mezi 06.00 a 06.30 a se samotným cvičením začínat, jak je to pro Vás praktické. Skupina se nijak nesynchronizuje, pouze v 06.30 lekci společně zahajujeme krátkým formálním rituálem (studenti, kteří již začali cvičit, se v ten moment na chvilku zastaví).

8. Mohu odcházet už v 08.00? Nebo v 08.15? Nebo v 07.45?
 
Můžete odcházet, jak potřebujete. Pokud musíte být brzy v práci, přicházejte už na 06.00, abyste dobře stíhali (viz také odpověď na předchozí otázku).

9. Jsem pokročilým studentem Iyengar jógy na návštěvě v Praze. Mám vybudovanou osobní praxi a rád bych si s Vámi přišel na lekci master programu nárazově zacvičit. Je to možné?
 
Ano, samozřejmě, jen nám prosím předem napište (praxe@patanjali.cz). Rádi Vás poznáme. Lekci budete mít zdarma, protože single vstupy nevedeme. :)

10. Nemohu pravidelně cvičit, protože musím venčit psa/vypravovat děti/zalívat rajčata/jezdit ze Zličína/krmit želvy/vyndávat zandavák. Co mám dělat?
 
Můžete mít výmluvy nebo výsledky. Nikoliv obojí.
 
Vyberte si.
 
(Stará hláška Arnolda Schwarzeneggera.)Lekce master programu, 2018


Lekce master programu, 2018


Lekce master programu, 2017


Lekce master programu, 2018


Lekce master programu, 2018


Lekce master programu, 2017


Lekce master programu, 2018


Lekce master programu, 2019


Tomáš Szépe