PRAXE

 

Mysore program

Mysore program

Iyengar jóga, lekce ve stylu mysore
Úterky a čtvrtky 06.30–08.30
Po celý rok bez přerušení
Masarykovo nádraží, Praha 1
Vyučuje Tomáš Szépe
 
Školné 1590 Kč/30 dnů
 
Informace o možnosti docházky zdarma spolu s odpověďmi na časté dotazy naleznete níže
 
→ Přihlásit se (zbývají 2 místa)
 

Úvod

Lekce ve stylu mysore představují nejlepší způsob, jak studovat jógu. Využívají starodávnou formu učení, ve které se znalosti předávají zásadně z učitele na studenta v přímém, dlouhodobém kontaktu.
 
Začít na ně docházet může kdokoliv. Nevyžadují žádné předchozí zkušenosti, znalosti ani zvláštní schopnosti. Vyznačují se použitím individuálního vedení. Studenti na nich praktikují každý sám za sebe – na základě znalostí postupně získaných pravidelnou docházkou – a učitel se věnuje každému zvlášť, tedy opakovaně přechází od jednoho k druhému.

Určení lekcí

V našem mysore programu jsou vítáni jak úplní a naprostí začátečníci, tak dlouhodobí studenti Iyengar jógy (pro které může být střet s mysore stylem zlomovým bodem v nelehkém boji o nastartování osobní praxe), tak i studenti jiných škol jógy, kteří by rádi získali Iyengarské znalosti v oblastech techniky a alignmentu.

Zdravotní předpoklady

Mysore styl je díky své povaze vhodný pro kohokoliv. Je určen jak zcela zdravým studentům, tak i studentům se specifickými zdravotními problémy (které je ovšem nutné před zahájením studia konzultovat).

O strachu a mylných představách

Někteří studenti se ostýchají docházet na lekce ve stylu mysore, protože se bojí, že se od nich rovnou čekají nějaké dovednosti či znalosti, nebo se bojí, že bez skupinového vedení budou ztraceni, ponecháni sobě napospas.
 
Obě tyto obavy jsou zbytečné. Od nově příchozích studentů se nečeká absolutně nic a na lekcích není nikdo nikdy sám – učitel je připraven vysvětlovat a pomáhat, je to jeho úkolem a přirozenou rolí. Žádná nepříjemná situace nemá jak nastat.
 
Jako ve všem v životě, k čemu se člověk poprvé odhodlává, ~90 % strachu odpadá prvním krokem, návštěvou první lekce.

Zvyklosti a pravidla

Mysore styl ze své podstaty nevyžaduje dělení lekcí na úrovně pokročilosti. Je zcela běžné, že v sále společně cvičí úplní začátečníci, mírně pokročilí i velmi pokročilí, což do prostoru kromě zjevné praktičnosti vnáší i fantastickou skupinovou dynamiku. Zatímco studenti individuálně praktikují, učitel mezi nimi proplouvá a podle potřeby vysvětluje, adjustuje (poskytuje dopomoc), konzultuje problémy a zodpovídá případné dotazy.
 
Existuje několik zvyklostí a pravidel, které je třeba znát/respektovat –

1. Pozice se přidávají postupně
 
Aby se vytvořil stabilní základ praxe, k navyšování počtu ásan i k jejich hlubšímu výkladu dochází pomalu a v závislosti na individuální potřebě. Začátečníci se nejprve učí dýchat synchronně s pohybem. Přes několik lekcí si osvojují sekvence Surya namaskara (pozdravy slunci), kterými každá praxe začíná, a tzv. závěrečné pozice, kterými každá praxe končí. Teprve po uspokojivém zvládnutí tohoto úplného základu začíná výuka jednotlivých pozic. Pozvolné studium vede k nenásilnému budování potřebné síly, flexibility i vhledu do osobní praxe.

2. Učitel průběžně pomáhá všem
 
Chce-li student dopomoci v náročné pozici, neví, která pozice následuje či si jejím provedením není dostatečně jistý, vyčká na příchod učitele. Tradičně se posadí či se do pozice "nastaví napůl." Učitel to zaznamená a hned, jakmile je to možné, přijde. Spousta pozic je náročných i pro velmi pokročilé studenty, protože každý se vždy učí něco nového, dalšího. Někdy studenti některou pozici ještě sami nezvládají, ale s dopomocí už ano.

3. Každý den je jiný
 
Každý student, který už nasbíral nějaké zkušenosti, si sám určuje, jak náročnou praxi si v daný den udělá. Možná vynechá inverze, možná ubere na výdrži v pozici, kterou vnímá jako obzvlášť vyčerpávající, nebo naopak ji zopakuje několikrát navíc, protože se zrovna cítí skvěle. Někdy zcela vypustí běžnou praxi a raději se uchýlí k použití některé z restorativních sekvencí. Nakolik vycházejí ze skutečné sebereflexe, všechny takové úpravy jsou žádoucí a prospěšné.

4. Lekce probíhá ve svěžím rytmu
 
Každý student vnímá a respektuje, že na lekci není sám, že i jiní studenti potřebují vedení a dopomoc. Učitel s kýmkoliv rád zůstane a pomůže/poradí, avšak v určitý moment musí odejít a věnovat se zase někomu jinému, kdo už případně čeká. Pokud student potřebuje zodpovědět více dotazů najednou nebo pokud chce učiteli položit komplexnější otázku, měl by s tím vyčkat až po lekci, aby nenarušoval její tempo a rytmus praxe ostatních.

5. Udržuje se plné soustředění
 
Praxe ásany je z velké části o koncentraci. Studenti se snaží vyhnout jakýmkoliv rušivým vlivům. Nechtějí si neustále upravovat vlasy, rovnat podložku, konzultovat literaturu, sáhodlouze přenastavovat pomůcky, konverzovat se sousedem či těkat zrakem po sálu, jak cvičí ostatní, a to hlavně z toho důvodu, že toto všechno představuje vnější svět, a předmětem praxe je soustředění na svět vnitřní.

6. Udržuje se čistota
 
Učitel se pro lekce snaží vytvářet příjemné prostředí, ve kterém se studentům dobře praktikuje. Kvalitně vyvětraná místnost a čistý vzduch jsou pro praxi nutným předpokladem. Studenti mají zase povinnost praktikovat s čistým tělem, ideálně se před praxí osprchovat. Neměli by používat agresivní parfémy, aby nerušili ostatní. Oblečení volí nejlépe z přírodních materiálů a po lekci perou. Pouhé vyvětrání před dalším použitím nestačí. Na sál nenosí žádné věci – kabelky, batohy, knihy, láhve, extra oblečení a už vůbec ne mobilní telefony.

Možnost docházky zdarma

Protože jsme odhodláni provozovat skutečnou výuku jógy, vedeme své studenty ke schopnosti samostatné, pravidelné praxe. Ta ovšem vyžaduje sebedisciplínu, které může být těžké zprvu přivyknout. V mysore programu proto motivujeme zájemce také možností docházet na lekce prvních 30 dnů zdarma pod podmínkou pravidelného cvičení.
 
Jak to funguje? Zájemce se přihlásí, zaplatí třicetidenní školné ve výši 1590 Kč a bez prodlení začne docházet na obě mysore lekce (úterky a čtvrtky, 06.30 Masaryčka). Po uplynutí 30 dnů dostane 100 % částky zpět, pokud vykáže perfektní účast – přijatelná není ani jedna absence.
 
Možnost třicetidenní docházky zdarma platí pro každého (tedy např. i pro studenty, kteří u nás v minulosti zdarma absolvovali začátečnický kurz nebo se k tomu chystají), nelze ale využít opakovaně.
 
Se zahájením není třeba vyčkávat žádné konkrétní datum ani start nového měsíce, docházet lze od kteréhokoliv dne (pokud např. začne student s docházkou 15. ledna, končí mu výzva 14. února). V případě zájmu se přihlašte a zaplaťte třicetidenní školné (následujte modrý odkaz "→ Přihlásit se" v záhlaví této stránky), poté doražte na nejbližší konanou lekci.

Odpovědi na časté dotazy

1. Komu jsou mysore lekce určeny?
 
Lekce ve stylu mysore jsou určeny každému, kdo chce jógu – v případě naší školy Iyengar jógu – studovat a praktikovat naplno. Poskytují skupinovou dynamiku a úroveň pohroužení, kterým se konvenční formáty lekcí ani nepřibližují. Jste-li jógovým nadšencem a s lekcemi ve stylu mysore přitom nemáte zkušenost, čeká Vás veliký zážitek.

2. Kdy a kde probíhají lekce?
 
Naše mysory probíhají každé úterý a každý čtvrtek ráno od 06.30 do 08.30, bez výpadků po celý rok, a to v tělocvičně na Masarykově nádraží, Praha 1 (vchod z haly u 7. koleje).

3. Kolik stojí docházka?
 
Školné v mysore programu činí 1590 Kč za každých započatých 30 dnů. Je míněno pro pravidelnou docházku na obě lekce v týdnu.

4. Přijímáte multisport kartu?
 
Multisport kartu ani nic jiného podobného nepřijímáme.

5. Mohu začít ihned?
 
Ano, kdykoliv je ve skupině volné místo (možnost přihlášení v záhlaví této stránky není vypnutá), můžete se přihlásit a s docházkou začít okamžitě. Není třeba čekat na začátek nového měsíce ani na nic jiného. Mysore lekce probíhají po celý rok a nepodléhají žádným cyklům.

6. Musím se někde zapsat?
 
Ano. Před příchodem na svou první mysore lekci se musíte přihlásit a zaplatit třicetidenní školné ve výši 1590 Kč. Následujte modrý odkaz "→ Přihlásit se" v záhlaví této stránky.

7. Mohu přijít a zaplatit si jenom jednu mysore lekci?
 
Nemůžete. Mysore program je založen na postupném, pravidelném, dlouhodobém učení, kdy student na každé lekci nejprve opakuje, co už umí, a poté vstřebává malý kousek něčeho nového. V tomto kontextu nemá izolovaná návštěva jedné lekce žádný smysl. Nicméně, máte-li zájem o prozkoumání terénu, můžete přijít na observaci – viz následující dotaz.

8. Mohu se na mysore lekci nejprve přijít podívat?
 
Ano, můžete přijít a lekci tiše pozorovat, je to ale třeba předem domluvit (praxe@patanjali.cz).

9. Nepamatuju si sekvenci pozic. Je to problém?
 
Není. Od vašich prvních návštěv se neočekává nic jiného, než že projevíte ochotu postupně se učit, a to i v případě, že jste u nás absolvovali některý kurz nebo kurzy (náplní našich kurzů není výuka sekvencí, tudíž nelze čekat, že je studenti budou ovládat).

10. Nejsou mysory jen pro pokročilé?
 
Nebojte se, nejsou. To je jen dojem, který u Vás vyvolává představa lekce bez hromadného vedení. Mysory jsou míněny pro všechny studenty bez ohledu na pokročilost, věk, zdravotní stav nebo cokoliv jiného.

11. Jak je to s úrovněmi pokročilosti? Máte v mysore programu zvlášť lekce pro začátečníky a zvlášť lekce pro pokročilé?
 
Nemáme. Lekce ve stylu mysore z principu nevyžadují dělení na úrovně pokročilosti. Je zcela běžné, že v sále společně cvičí úplní začátečníci, mírně pokročilí i velmi pokročilí, protože učitel pracuje s každým individuálně.

12. Chci chodit jenom na jeden mysore týdně. Stačí to?
 
Nestačí. Cvičení o četnosti nebo délce menší než 2 × ~100 minut týdně je pouhou iluzí ásanové praxe. Má minimální zdravotní účinky a neumožňuje rozvoj. Student se neposouvá, těžko si zapamatovává specifika sekvencí i jednotlivých ásan, k materiálu z pokročilejších sylabů se nikdy nevypracuje.

13. Proč jsou mysory brzy ráno?
 
Jednak je to tradiční, jednak je praktické cvičit s dokonale vyprázdněným trávícím traktem a rutině nového dne vycházet naproti se svěžestí, kterou správná ásanová praxe přináší.

14. Mohu chodit až na 07.00? Nebo až na 07.30? Nebo už na 06.15?
 
Tělocvična otvírá v 06.00, přicházet můžete kdykoliv mezi 06.00 a 06.30 a se samotným cvičením začínat, jak je to pro Vás praktické. Skupina se nijak nesynchronizuje, pouze v 06.30 lekci společně zahajujeme krátkým formálním rituálem (studenti, kteří již začali cvičit, se v ten moment na chvilku zastaví).

15. Mohu odcházet už v 08.00? Nebo v 08.15? Nebo v 07.45?
 
Můžete odcházet, jak potřebujete. Pokud musíte být brzy v práci, přicházejte už na 06.00, abyste dobře stíhali (viz také odpověď na předchozí otázku).

16. Jsem pokročilým studentem Iyengar jógy na návštěvě v Praze. Mám vybudovanou osobní praxi a rád bych si s Vámi přišel na mysore nárazově zacvičit. Je to možné?
 
Ano, samozřejmě, jen nám prosím předem napište (praxe@patanjali.cz). Rádi Vás poznáme. Lekci budete mít zdarma, protože single vstupy nevedeme. :)

17. Nemohu pravidelně cvičit, protože musím venčit psa/vypravovat děti/zalívat rajčata/jezdit ze Zličína/krmit želvy/vyndávat zandavák. Co mám dělat?
 
Můžete mít výmluvy nebo výsledky. Nikoliv obojí.
 
Vyberte si.
 
(Stará hláška Arnolda Schwarzeneggera.)Mysore lekce – Richmond, 2016


Mysore lekce – Manju Jois, Praha, 2015


Mysore lekce – Madrid, 2016


Mysore lekce – Manju Jois, Praha, 2015


Mysore lekce – Pattabhi Jois


Mysore lekce – Manju Jois, Petra Visser, Praha, 2015


Mysore lekce – Iyengar jóga, Praha, 2018


Mysore lekce – Iyengar jóga, Praha, 2017


Mysore lekce – Iyengar jóga, Praha, 2017


Tomáš Szépe